1.jpeg
Agenda
22-8
veldreservering
22-8
veldreservering
22-8
veldreservering
Bekijk de volledige agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Algemene Leden Vergadering

18-11-2019
Nieuwsafbeelding
Beste (ouders/verzorgers van) leden, vrijwilligers, coaches/trainers en managers,


Op maandag 2 december 2019 vindt de najaars-ALV plaats. We starten om 20:30 uur in ons clubhuis, vanaf 20:00 uur staat de koffie klaar. Het bestuur nodigt u allen van harte uit.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV d.d. 2 juli 2019
4. Jaarverslag seizoen 2018-2019
    - Algemene zaken
    - Technische commissie
    - sponsor commissie
    - activiteiten commissie
    - bar
5. Financiƫle zaken
    - balans en exploitatieoverzicht 2018-2019
    - verslag kascommissie
    - benoeming kascommissie
6. Bestuurmutaties
7. Rondvraag
8. Sluiting

Ad 3; Notulen zijn op te vragen via [email protected]. Op de avond zelf worden ze hardcopy verstrekt.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Floor Voogt-Fluitman
Secretaris MHCTGerelateerd nieuws

12-7